Fördelar med massage!

Det ger ökad blodcirkulation. Bra blodcirkulation är avgörande för att vår kropp ska fungera optimalt.

Varför? När blodcirkulationen är på topp ökar nämligen syretillförseln i blodet – vilket påverkar hela kroppen och alla våra organ positivt. Att massage lindrar smärta beror till exempel på att cirkulationen i ett ömmande område ökar, vilket i sin tur främjar läkning. Mer massage för ökad blodcirkulation!

Ökat oxycotin – avstressande för hela kroppen .

Det är vetenskapligt bevisat att beröring frisätter må-bra hormonet oxytocin. Man kan till och med sträcka sig så långt till att likna oxytocin vid ett slags reningssystem, som vid regelbunden utsöndring inte bara minskar vår stressnivå utan verkar hälsofrämjande på hela vår kropp. Vid direkt utsöndring av oxycotin sjunker blodtrycket och så även kortisolnivåerna (kroppens ”motsatta” hormon som bildas vid stress). En massage, och särskilt regelbunden massage, är därför ett utmärkt sätt för att försätta kroppen i ett tillstånd av balans som stärker kroppens egna läkeprocesser.

Minskar oro och depression.

Vid en massage ökar oxytocinet, men också serotonin och dopamin. Samtidigt minskar utsöndringen av kortisol och noradrenalin (som bildas vid exempelvis stress). Denna kemiska förändring kan leda till minskad oro och depression, varför många som har problem uppskattar regelbunden massage som behandlingsmetod.

Dela den här sidan